Εκθέσεις

2019 INDOWATER JAKART

2018 INDOWATER

2018 INDOWATER

2017 Γερμανία

2017 Ινδονησία Σουραμπάγια

2019 INDOWATER JAKART

WETEX 2018

2017 CHINA SHANGHAI WATER